Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

Bank Pocztowy

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://e-wniosek.pocztowy.pl/eWniosekBPO/WizardWf.aspx?b=296&p=2161&s=844&WebSite=klient&Promotion=ZawszeDarmowe&Host=pocztowy_witryna&c=1
PRZYCHODY NETTO
0 zł
KOSZTY
60 zł
Zysk/strata
-60 zł
ZYSK Z PROMOCJI
--

Bank Pocztowy – Pocztowe Konto ZawszeDarmowe

prowadzenie konta
0,00 PLN

karta debetowa
0,00 PLN (0, gdy minimalna wartość transakcji bezgotówkowych kartą wynosi 300 zł/ mies., w przeciwnym razie 5 zł/ mies.)

przelew zewnętrzny online
0,00 PLN

bankomaty własne
0,00% min. 0,00 PLN (sieci PKO BP, BZ WBK i PlanetCash)

bankomaty obce
0,00% min. 5,00 PLN za operację lub opłata ryczałtowa za korzystanie z obcych bankomatów 5 zł/ mies.

bankomaty zagraniczne
1,00% min. 5,00 PLN za operację lub opłata ryczałtowa za korzystanie z obcych bankomatów 5 zł/ mies.

oprocentowanie
0,00%