Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

BIZ Bank

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.bizbank.pl/fmbewniosek/WizardWf.aspx?b=1&p=2&s=8&bankId=1&profileId=2&l=DarkBlue&c=1
PRZYCHODY NETTO
32,40 zł
KOSZTY
114 zł
Zysk/strata
-81,60 zł
ZYSK Z PROMOCJI
--

BIZ Bank – ROR

prowadzenie konta
7,00 PLN

karta debetowa
0,00 PLN (0, gdy minimalna wartość transakcji bezgotówkowych kartą wynosi 300 zł/ mies., w przeciwnym razie 5 zł/ mies.)

przelew zewnętrzny online
0,00 PLN

bankomaty własne
0,00% min. 0,00 PLN (sieć BZ WBK)

bankomaty obce
0,00% min. 2,50 PLN

bankomaty zagraniczne
0,00% min. 5,00 PLN

oprocentowanie
0,00-2,00% w zależności od salda