Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

Idea Bank

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.ideabank.pl/forms/indywidualni_konto_idealne_AB/1/1?_ga=1.191251176.356668279.1433235240
PRZYCHODY NETTO
0 zł
KOSZTY
35,88 zł
Zysk/strata
-35,88 zł
ZYSK Z PROMOCJI
--

Idea Bank – Konto Idealne

prowadzenie konta
0,00 PLN

karta debetowa
0,00 PLN (0 pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 100 zł/ mies.; w przeciwnym razie 5,00 zł/ mies.)

przelew zewnętrzny online
0,00 PLN

bankomaty własne
0,00% min. 0,00 PLN (sieć Idea Banku)

bankomaty obce
0,00% min. 2,99 PLN

bankomaty zagraniczne
2,00% min. 10,00 PLN

oprocentowanie
0,00%