Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

BOŚ

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=3a821e6b7c015900f6546a6b8db7f47b
OPROCENTOWANIE
8,9%
OPROCENTOWANIE OD-DO
od 7,9%
PROWIZJA
5%
RATA
189

w symulacji uwzględniono stawki oprocentowania i prowizji z promocyjnego cennika banku (kredyt bez ubezpieczenia); ponieważ regulamin promocji nakłada na kredytobiorcę obowiązek posiadania konta osobistego, do raty kredytu doliczyliśmy koszt karty do konta (5 zł/ mies.); promocja obowiązuje do 31.03.2016 r.

Aktualizacja: luty 2016

Oprocentowanie: stałe 7,9-8,9% dla kredytów do 36 miesięcy, zmienne WIBOR 6M + 7-8 pp dla kredytów powyżej 36 miesięcy
Prowizja: 4% dla kredytów ubezpieczonych, 5% dla kredytów nieubezpieczonych
Minimalna/ maksymalna kwota kredytu: 1 tys. zł/ 150 tys. zł
Minimalny/maksymalny okres kredytowania: nie został określony/ 10 lat
System spłat: raty równe lub malejące
Przedterminowa spłata: możliwa, klient wybiera, czy chce skrócić okres spłaty czy obniżyć wysokość rat pozostających do spłaty
Wakacje kredytowe: brak
Wydłużenie okresu spłaty: możliwe po podpisaniu aneksu do umowy (na okres nie dłuższy niż maksymalny okres kredytowania)
Wstępna windykacja: indywidualnie, zależnie od kwoty zaległości i okresu opóźnienia

bank odmówił ujawnienia informacji o kosztach i terminach działań windykacyjnych
obniżone oprocentowanie przy zakupie na kredyt towarów lub usług o charakterze ekologicznym
brak wakacji kredytowych