Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

BOŚ

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=6dbd227335524f34f6a91aab38f6f740&etykieta_=cfgazeta
OPROCENTOWANIE
5,99%
OPROCENTOWANIE OD-DO
5,99-7,31%
PROWIZJA
8,9%
RATA
187

w symulacji uwzględniono stawki oprocentowania i prowizji z cennika banku

Aktualizacja: maj 2017

Oprocentowanie: stałe 5,99% dla kredytów do 36 miesięcy, zmienne WIBOR 6M + 5,5 pp dla kredytów powyżej 36 miesięcy
Prowizja: 8,9% standardowo, 7% gdy celem kredytu jest konsolidacja zobowiązań
Minimalna/ maksymalna kwota kredytu: 1 tys. zł/ 150 tys. zł
Minimalny/maksymalny okres kredytowania: nie został określony/ 10 lat
System spłat: raty równe lub malejące
Przedterminowa spłata: możliwa, klient wybiera, czy chce skrócić okres spłaty czy obniżyć wysokość rat pozostających do spłaty
Wakacje kredytowe: brak
Wydłużenie okresu spłaty: możliwe po podpisaniu aneksu do umowy (na okres nie dłuższy niż maksymalny okres kredytowania)

obniżona prowizja, gdy celem kredytu jest konsolidacja zobowiązań
brak wakacji kredytowych