Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

Bank Pocztowy

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.pocztowy.pl/indywidualni/kredyty/kredyt_gotowkowy_new/#tabs=2
OPROCENTOWANIE
8%
OPROCENTOWANIE OD-DO
6,66-10%
PROWIZJA
10%
RATA
191

w symulacji uwzględniono stawki oprocentowania i prowizji użyte przez bank w wyliczeniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego

Aktualizacja: styczeń 2016

Oprocentowanie: zmienne, 6,66-10%
Prowizja: od 5%
Minimalna/ maksymalna kwota kredytu: 500 zł/ 150 tys. zł
Minimalny/maksymalny okres kredytowania: 6 miesięcy/ 10 lat
System spłat: raty równe
Przedterminowa spłata: możliwa, kredytobiorca decyduje o sposobie rozliczenia takiej spłaty
Wakacje kredytowe: możliwość odroczenia spłaty kapitału na okres maksymalnie 3 miesięcy lub dwóch pełnych rat kapitałowo odsetkowych – nie wcześniej niż po spłacie pierwszych trzech rat, nie częściej niż raz na 12 miesięcy i nie więcej niż 4 razy w ciągu obowiązywania umowy
Wydłużenie okresu spłaty: możliwe na podstawie aneksu do umowy
Wstępna windykacja: SMS bezpłatnie, telefoniczne przypomnienie o zaległości 5 zł, monit listowny 30 zł