Powrót do: strona główna |
Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

BPS

Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=8414dffdff9eb3456197d7a4c4e877be
OPROCENTOWANIE
6,95%
OPROCENTOWANIE OD-DO
od 0%
PROWIZJA
6,5%
RATA
192

w symulacji uwzględniono oprocentowanie wyliczone jako średnia arytmetyczna najniższej i najwyższej wartości oprocentowania wskazanego w regulaminie promocji oraz prowizję wyliczoną jako średnia arytmetyczna dwóch stawek prowizji wskazanych w regulaminie promocji; ponieważ w ujawnianych przez bank wyliczeniach RRSO dla przykładu reprezentatywnego uwzględniane jest ubezpieczenie kredytu w cenie 0,363% kwoty kredytu miesięcznie, o tę kwotę powiększyliśmy koszt miesięcznej raty

Aktualizacja: styczeń 2016

Oprocentowanie: od 0
Prowizja: indywidualnie
Minimalna/ maksymalna kwota kredytu: 500 zł/ 100 tys. zł
Minimalny/maksymalny okres kredytowania: nie został określony/ 8 lat
System spłat: raty równe lub malejące
Przedterminowa spłata: możliwa, klient wybiera, czy chce skrócić okres spłaty czy obniżyć wysokość rat pozostających do spłaty
Wakacje kredytowe: niemożliwe
Wydłużenie okresu spłaty: możliwe po podpisaniu aneksu do umowy
Wstępna windykacja: wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty 20 zł

brak wakacji kredytowych
warunki cenowe kredytu można poznać dopiero po wypełnieniu wniosku kredytowego