Sponsor

sponsor
Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w kwietniu

Lokaty do 3 miesięcy

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Typ Czas Kwoty Ocena redakcji Uwagi
Deutsche Bank
dbLokata 5.00% stałe 2 miesiące od 2 tys. zł do 10 tys. zł Ocena redakcji stawka dostępna tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata dla jednego klienta; -2,5 pp od oprocentowania w przypadku otwarcia samej lokaty Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.deutschebank.pl/dblokata?pm=text&pc=Wypelnij-wniosek#/form/step1
Szczegóły >>
Eurobank
Lokata 3 razy lepsza 4.00% stałe 3 miesiące od 200 zł do 30 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów otwierających ROR, stawka dostępna pod warunkiem przynajmniej jednego wpływu dochodu na konto, w przeciwnym razie -1 pp od oprocentowania Sprawdź Przejdź do banku ://www.eurobank.pl/produkty,oszczednosci,lokata-3-razy-lepsza,234,10.html
Szczegóły >>
mBank
Lokata 4.00% stałe 3 miesiące od 500 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów Sprawdź Przejdź do banku ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4a7a2c112aca49ab6adcac326cea0c9e
Szczegóły >>
Plus Bank
Lokata na start 4.00% progresywne 3 miesiące od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla klientów posiadających ROR nie dłużej niż od 12 miesięcy i dodatkowo nie posiadających w banku żadnej lokaty terminowej Sprawdź Przejdź do banku ://plusbank.pl/oferta-dla-ciebie/lokaty/lokata-na-start
Szczegóły >>
Idea Bank
Lokata Happy 4.00% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://clk.leadexpert.pl/click?c=9AUA6th0&cr=3O2robFi&s=ZqNpZwoT
Szczegóły >>
Alior Bank
Lokata Powitalna 4.00% stałe 2 miesiące od 1000 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko przy otwarciu konta osobistego, tylko jedna lokata na jedno konto Sprawdź Przejdź do banku s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html
Szczegóły >>
Bank Smart
Smart Lokata na powitanie 4.00% stałe 1 miesiąc od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;4,00;201M_1&l=GreenBubble2&_ga=1.202373463.717823058.1437485473&c=1
Szczegóły >>
Bank Smart
Smart Lokata na powitanie 3.50% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;203M_3&l=GreenBubble2&_ga=1.160847355.717823058.1437485473&c=1
Szczegóły >>
Bank Smart
Smart Lokata na powitanie 3.50% stałe 2 miesiące od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;202M_2&l=GreenBubble2&_ga=1.202373463.717823058.1437485473&c=1
Szczegóły >>
Eurobank
lokata LOGujesz-LOKujesz 3.50% stałe 1 miesiąc od 200 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji jedna lokata dla jednego klienta, tylko dla nowych użytkowników bankowości mobilnej Sprawdź Przejdź do banku ://www.eurobank.pl/produkty,oszczednosci,lokata-logujesz-lokujesz,226,10.html
Szczegóły >>
Millennium
Lokata Mobilna 3.25% stałe 3 miesiące od 500 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko w kanale mobilnym, jedna lokata na jednego klienta, wymagane posiadanie ROR, -0,5 pp od oprocentowania dla posiadaczy rachunków innych niż Konto 360°; +0,25 pp do oprocentowania, gdy lokata zostanie otwarta w ramach funkcjonalności Rozszerzona rzeczywistość Sprawdź Przejdź do banku s://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/lokata-mobilna
Szczegóły >>
Idea Bank
Lokata Happy Plus 3.25% stałe 3 miesiące od 10 tys. zł do 100 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-happy-plus
Szczegóły >>
BGŻ Optima
Lokata bezkarna 3.20% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 100 tys. zł Ocena redakcji tylko przy równoczesnym otwarciu konta oszczędnościowego, jedna lokata dla jednego klienta; gwarancja wypłaty odsetek naliczonych do czasu zerwania lokaty Sprawdź Przejdź do banku s://clk.leadexpert.pl/click?c=o75mhGjs&cr=nxsJPbeo&s=ZqNpZwoT
Szczegóły >>
Getin Bank
Noble Bank
Lokata Mobilna 3.00% stałe 2 miesiące od 500 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym Sprawdź Przejdź do banku ://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/oferta/lokaty-bankowe/lokata-mobilna
Szczegóły >>

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy najwyżej oprocentowane lokaty terminowe dostępne w bankach komercyjnych. W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy. Minimalny poziom oprocentowania wymagany, by depozyt mógł znaleźć się w zestawieniu, to 3,0% w skali roku dla lokat najkrótszych i 2,75% w skali roku dla lokat na średni i długi termin.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych lub kart kredytowych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy można skorzystać z niej wielokrotnie i wpłacić na nią zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

1. W grupie lokat na najkrótszy okres, do trzech miesięcy, przeważają depozyty oferowane wyłącznie klientom otwierającym w danym banku konto osobiste. Taka lokata, z oprocentowaniem zdecydowanie wyższym od rynkowego, spełnia rolę wabika zachęcającego do otwarcia rachunku. Najciekawszym wyjątkiem od tej zasady jest Lokata na start w Plus Banku. Mogą ja otworzyć klienci już posiadający ROR, tyle że nie dłużej, niż od 12 miesięcy. Bank stawia też dodatkowy warunek: oferta jest kierowana wyłącznie do osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z produktów depozytowych Plus Banku. Depozyt, z atrakcyjnym średnim oprocentowaniem 4% w skali roku, ma więc być zachętą do oszczędzania.

2. Banki komercyjne nie proponują obecnie ani jednej lokaty na średni termin (dłuższej niż trzymiesięczna, nie dłuższej niż roczna) z oprocentowaniem wyższym bądź równym 3% w skali roku. Nawet po obniżeniu tego progu do 2,75% w skali roku w tabeli rankingowej udało się umieścić tylko jeden depozyt. Jest nim półroczna EKOLokata Superprocentująca, proponowana przez BOŚ Bank. Jej oprocentowanie zależy od tego, czy oszczędzający posiada ROR w tym banku oraz czy wpłaca na depozyt nowe środki. Gdy oba te warunki zostaną spełnione, bank naliczy 2,8% odsetek rocznie. Co ważne, na lokatę można wpłacić dowolnie wysoką kwotę – bank nie stawia tu żadnych ograniczeń.

3. Nieco większy wybór interesujących ofert mają osoby zainteresowane długoterminowym oszczędzaniem. Najatrakcyjniejsze depozyty są jednak trudno dostępne. Aby zyskać 3% w BOŚ Banku, trzeba związać się z nim na stałe – nie tylko posiadać tam ROR, ale też zapewnić regularny wpływ wynagrodzenia na to konto. Z kolei Noble Bank żąda nie tylko bardzo wysokiej wpłaty (przynajmniej 150 tys. zł), ale dodatkowo statusu klienta bankowości osobistej lub private banking. Dodatkowych warunków nie stawia Idea Bank, tyle że płaci posiadaczom długoterminowych lokat maksymalnie 2,75% w skali roku. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *