Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w lipcu

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
OPROCENTOWANIE
5,00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 2 tys. zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata dla jednego klienta

Lokata procentująca

OPROCENTOWANIE
4,00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 3%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-5% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie
OPROCENTOWANIE
4,00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów

Lokata Happy

OPROCENTOWANIE
4,00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta

Lokata Start

OPROCENTOWANIE
4,00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata na jedno konto

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3,85%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3,75%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta

Lokata na Start

OPROCENTOWANIE
3,50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3,50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym

Lokata na otwarcie II

OPROCENTOWANIE
3,50*%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
200 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych posiadaczy konta, jedna lokata dla jednego klienta, w ofercie do 10.07.2015 r.

Lokata Powitalna 123

OPROCENTOWANIE
3,35%
TYP
progresywne
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 20 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu Konta 123, tylko jedna lokata na jedno konto

Plan Depozytowy +19 (80 dni)

OPROCENTOWANIE
3,25%
TYP
stałe
CZAS
80 dni
KWOTY
od 3 tys. zł do 49 tys. zł
UWAGI
tylko dla posiadaczy konta osobistego, możliwość założenia 1-7 lokat o wartości od 3 tys. zł do 7 tys. zł każda

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3,25%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko w kanale mobilnym, jedna lokata na jednego klienta, wymagane posiadanie ROR, -0,5 pp od oprocentowania dla posiadaczy rachunków innych niż Konto 360°

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3,25%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta

Lokata bezkarna

OPROCENTOWANIE
3,20%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 100 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu konta oszczędnościowego, jedna lokata dla jednego klienta

lokata Nowe Oszczędności

OPROCENTOWANIE
3,00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
do 10 tys. zł
UWAGI
tylko na nowe środki; możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 2-4% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3,00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 do 10 tys. zł
UWAGI
tylko w kanale mobilnym

EKOlokata bez Kantów

OPROCENTOWANIE
3,00%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
1-15 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu Promocyjnego Konta bez Kantów

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA

1. W tabeli prezentujemy lokaty terminowe z oprocentowaniem równym lub wyższym niż 3% dostępne w bankach komercyjnych – także takie, gdzie trzyprocentowy próg można osiągnąć dopiero po spełnieniu dodatkowego warunku. To zmiana w metodologii, gdyż w poprzednich wydaniach rankingu braliśmy pod uwagę tylko depozyty ze stawką przekraczającą 3%. W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe – niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Lokaty uporządkowaliśmy na podstawie wysokości standardowego oprocentowania oferowanego w skali roku. Natomiast warunki, na jakich można zapracować na podwyższenie stawki, opisujemy w kolumnie Uwagi. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych lub kart kredytowych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie zaznaczamy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, w z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli bank dzieli wpłatę klienta na dwa depozyty o różnych terminach, w tabeli pokazujemy stawkę dla dłuższego z nich. Natomiast w przypadku lokat z oprocentowaniem progresywnym wyliczamy średnią dla całego okresu oszczędzania.

5. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW
1. W naszych komentarzach dotyczących lokat krótkoterminowych (na okres do 3 miesięcy włącznie) regularnie podkreślamy, że banki nie sprzedają ich po to, by umożliwić klientom oszczędzanie na korzystnych warunkach, tylko po to, by przy okazji sprzedać im inny, bardziej dochodowy produkt. Depozyt na atrakcyjnych warunkach można więc założyć tylko raz, najczęściej w momencie otwarcia konta osobistego, a kwota takiej lokaty jest ograniczona. W efekcie spośród 18 lokat krótkoterminowych z oprocentowaniem 3% lub wyższym, jakie znaleźliśmy na rynku, aż 14 przeznaczonych jest tylko dla nowych klientów.

2. Z punktu widzenia banku nadprogramowe odsetki płacone za taki depozyt są kosztem, jaki trzeba ponieść, by pozyskać nowego klienta. Jednak i te wydatki banki ostatnio mocno ograniczyły. Jeszcze kilka miesięcy temu kilka banków w zamian za otwarcie konta pozwalało założyć depozyt z oprocentowaniem 4,5-5% w skali roku. Obecnie tak hojny jest już tylko Deutsche Bank, a inne instytucje mocno obcięły stawki. W ostatnim miesiącu takie niekorzystne zmiany w cenniku wprowadził Bank Smart. Na Smart Lokacie na Powitanie można zarobić już tylko 3,25-3,85% w skali roku w zależności od typu depozytu.

3. Bardzo uboga jest oferta korzystnie oprocentowanych depozytów na średni termin, a więc dłuższych niż trzymiesięczne, ale nie dłuższych niż rok. W tabeli rankingowej znalazły się tylko dwie trzymiesięczne lokaty Eurobanku automatycznie odnawiające się na korzystnych warunkach na kolejny trzymiesięczny okres (dlatego potraktowaliśmy te depozyty jako półroczne).  Lepiej wycenioną Lokatę procentującą mogą założyć tylko nowi klienci banku, pozostali mogą skorzystać z lokaty Nowe Oszczędności. Niestety w obu przypadkach na maksymalne oprocentowanie mogą liczyć tylko osoby deponujące kwotę nie wyższą niż 10 tys. zł.

4. Wśród najwyżej oprocentowanych lokat na długi termin (powyżej roku) tylko jedna przewiduje zmienne oprocentowanie depozytu. To 30-miesięczna Lokata Rynek+ 30M w Banku Pocztowym. Jej oprocentowanie jest sztywno powiązane z WIBOR 3M i wynosi 1,65 punktu procentowego ponad wartość tego wskaźnika. Taka konstrukcja zapewnia, ze niezależnie od zmian ceny pieniądza na rynku międzybankowym depozyt będzie przynosił oszczędzającym godziwy zysk. Ogółem w kategorii lokat długoterminowych znaleźliśmy zaledwie sześć lokat z oprocentowaniem 3% lub wyższym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *