Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w listopadzie

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.deutschebank.pl/dblokata?pm=text&pc=Wypelnij-wniosek#/form/step1
OPROCENTOWANIE
5.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 2 tys. zł do 10 tys. zł
UWAGI
stawka dostępna tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata dla jednego klienta; -2,5 pp od oprocentowania w przypadku otwarcia samej lokaty
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj www.eurobank.pl

Lokata na dobry start

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 200 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów otwierających konto osobiste, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 3%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-5% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie, w ofercie do 30.11.2015 r.
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4a7a2c112aca49ab6adcac326cea0c9e
OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://wlodek.produktyfinansowe.pl/e/lead/758/

Lokata Happy

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html

Lokata Powitalna

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata na jedno konto
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SKLEP_POWITANIE;4,00;201M_1&l=GreenBubble2&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;203M_3&l=GreenBubble2&_ga=1.185253161.1819587570.1441016918&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;202M_2&l=GreenBubble2&_ga=1.179887396.1819587570.1441016918&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.getinbank.pl/wniosek/lokata-na-start/1

Lokata na Start

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.getinonline.pl/lokaty-bankowe/lokata-mobilna.html

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.bzwbk.pl/oszczednosci-i-inwestycje/oszczednosci-i-inwestycje/lokaty-terminowe/lokata-powitalna-1-2-3/lokata-powitalna-1-2-3.html#tab_najwazniejsze_korzysci

Lokata Powitalna 123

OPROCENTOWANIE
3.35%
TYP
progresywne
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 20 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu Konta 123, tylko jedna lokata na jedno konto
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/lokata-mobilna

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.25%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko w kanale mobilnym, jedna lokata na jednego klienta, wymagane posiadanie ROR, -0,5 pp od oprocentowania dla posiadaczy rachunków innych niż Konto 360°
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-happy-plus

Lokata Happy Plus

OPROCENTOWANIE
3.25%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 10 tys. zł do 100 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-gotowkowa

Lokata gotówkowa

OPROCENTOWANIE
3.25%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 1 mln zł
UWAGI
tylko ze środków wpłaconych do banku przez mobilny bankomat
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://clk.leadexpert.pl/click?c=o75mhGjs&cr=nxsJPbeo&s=wrJBAFuD

Lokata bezkarna

OPROCENTOWANIE
3.20%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 100 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu konta oszczędnościowego, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.eurobank.pl/produkty,oszczednosci,lokata-na-nowe-srodki,225,10.html

Lokata na nowe środki

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 200 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych środków, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 2,5%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-4% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie, w ofercie do 30.11.2015 r.
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4e4998ed21bd0fd9b6e819b05e83c320

EKOlokata bez Kantów

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
1-15 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu Promocyjnego Konta bez Kantów

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy lokaty terminowe z oprocentowaniem równym lub wyższym niż 3% dostępne w bankach komercyjnych – także takie, gdzie trzyprocentowy próg można osiągnąć dopiero po spełnieniu dodatkowego warunku (oraz, wyjątkowo, jedną lokatę z nieco niższym oprocentowaniem – więcej na ten temat w komentarzu). W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych lub kart kredytowych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy można skorzystać z niej wielokrotnie i wpłacić na nią zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW
1. W listopadowym zestawieniu najwyżej oprocentowanych lokat bankowych pojawiło się kilka nowości wprowadzonych na rynek przez Idea Bank. Ta instytucja przyzwyczaiła klientów, że płaci za depozyty wyraźnie więcej niż średnia rynkowa, jednak w ostatnich miesiącach jej oferta była mocno rozczarowująca. Z przyjemnością zauważamy więc zmianę na lepsze, zwłaszcza że sytuacja oszczędzających nadal jest trudna. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych niewiele banków decyduje się płacić za depozyty 3% w skali roku lub więcej, wiec wybór atrakcyjnych ofert wciąż jest bardzo ograniczony.

2. Zestawienie lokat krótkoterminowych od wielu miesięcy jest zdominowane przez lokaty powitalne – a więc takie, które można założyć tylko raz i pomnażać na nich niewielką kwotę. Tak pomyślany jest np. depozyt  z najwyższym oprocentowaniem w całym zestawieniu, czyli dbLokata w Deutsche Banku. Na 5% w skali roku można tam wpłacić maksymalnie 10 tys. zł. Tam, gdzie bank przyjmuje wyższe kwoty (BGŻ Optima, Idea Bank, Eurobank), oprocentowanie jest już wyraźnie mniej korzystne. 

3. Wśród lokat na średni termin zdecydowanie wyróżnia się promocyjna oferta Eurobanku, z której posiadacze kont mogą skorzystać do końca listopada. Bank sprzedaje na specjalnych zasadach depozyty trzymiesięczne, jednak najwięcej można z nich wycisnąć dzięki opcji odnowienia promocyjnej lokaty na kolejny trzymiesięczny okres. Nowi klienci banku po spełnieniu dodatkowych warunków zyskają do 4,5% w skali roku, zaś dotychczasowi klienci wpłacający nowe środki – do 3,5%.

4. Lokaty na okres przekraczający rok nie pozwalają zarobić aż tyle. Najwięcej, bo 3,25% w skali roku, można zrobić w Noble Banku, to jednak propozycja tylko dla bardzo zamożnych. Ciekawostką w tej grupie są Lokaty Fair Play proponowane przez Idea Bank – na 24 miesiące i na 36 miesięcy. Można je zerwać niemal bez strat po upływie mniej więcej połowy okresu, na jaki zostały zawarte.2,65%  Bank wypłaci wtedy odsetki naliczone według obniżonej, ale nadal godnej stawki (2,65% dla lokaty dwuletniej, 2,75% dla lokaty trzyletniej). Uwagę zwraca też depozyt Banku Pocztowego, którego oprocentowanie jest powiązane ze wskaźnikiem WIBID 3M.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *