Sponsor

sponsor
Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w listopadzie

Lokaty do 3 miesięcy

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Typ Czas Kwoty Ocena redakcji Uwagi
Deutsche Bank
dbLokata 5.00% stałe 2 miesiące od 2 tys. zł do 10 tys. zł Ocena redakcji stawka dostępna tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata dla jednego klienta; -2,5 pp od oprocentowania w przypadku otwarcia samej lokaty Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.deutschebank.pl/dblokata?pm=text&pc=Wypelnij-wniosek#/form/step1
Szczegóły >>
Eurobank
Lokata na dobry start 4.00% stałe 3 miesiące od 200 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów otwierających konto osobiste, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 3%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-5% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie, w ofercie do 30.11.2015 r. Sprawdź Przejdź do banku www.eurobank.pl
Szczegóły >>
mBank
Lokata 4.00% stałe 3 miesiące od 500 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów Sprawdź Przejdź do banku ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4a7a2c112aca49ab6adcac326cea0c9e
Szczegóły >>
Idea Bank
Lokata Happy 4.00% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku ://wlodek.produktyfinansowe.pl/e/lead/758/
Szczegóły >>
Alior Bank
Lokata Powitalna 4.00% stałe 2 miesiące od 1000 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata na jedno konto Sprawdź Przejdź do banku s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html
Szczegóły >>
Bank Smart
Smart Lokata na powitanie 4.00% stałe 1 miesiąc od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SKLEP_POWITANIE;4,00;201M_1&l=GreenBubble2&c=1
Szczegóły >>
Bank Smart
Smart Lokata na powitanie 3.50% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;203M_3&l=GreenBubble2&_ga=1.185253161.1819587570.1441016918&c=1
Szczegóły >>
Bank Smart
Smart Lokata na powitanie 3.50% stałe 2 miesiące od 1000 zł do 10 tys zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;202M_2&l=GreenBubble2&_ga=1.179887396.1819587570.1441016918&c=1
Szczegóły >>
Getin Bank
Lokata na Start 3.50% stałe 2 miesiące od 500 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji jedna lokata dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://wnioski.getinbank.pl/wniosek/lokata-na-start/1
Szczegóły >>
Getin Bank
Getin Online
Lokata Mobilna 3.50% stałe 2 miesiące od 1000 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym Sprawdź Przejdź do banku ://www.getinonline.pl/lokaty-bankowe/lokata-mobilna.html
Szczegóły >>
BZ WBK
Lokata Powitalna 123 3.35% progresywne 3 miesiące od 1000 zł do 20 tys. zł Ocena redakcji tylko przy otwarciu Konta 123, tylko jedna lokata na jedno konto Sprawdź Przejdź do banku ://www.bzwbk.pl/oszczednosci-i-inwestycje/oszczednosci-i-inwestycje/lokaty-terminowe/lokata-powitalna-1-2-3/lokata-powitalna-1-2-3.html#tab_najwazniejsze_korzysci
Szczegóły >>
Millennium
Lokata Mobilna 3.25% stałe 3 miesiące od 500 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko w kanale mobilnym, jedna lokata na jednego klienta, wymagane posiadanie ROR, -0,5 pp od oprocentowania dla posiadaczy rachunków innych niż Konto 360° Sprawdź Przejdź do banku s://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/lokata-mobilna
Szczegóły >>
Idea Bank
Lokata Happy Plus 3.25% stałe 3 miesiące od 10 tys. zł do 100 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-happy-plus
Szczegóły >>
Idea Bank
Lokata gotówkowa 3.25% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 1 mln zł Ocena redakcji tylko ze środków wpłaconych do banku przez mobilny bankomat Sprawdź Przejdź do banku s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-gotowkowa
Szczegóły >>
BGŻ Optima
Lokata bezkarna 3.20% stałe 3 miesiące od 1000 zł do 100 tys. zł Ocena redakcji tylko przy równoczesnym otwarciu konta oszczędnościowego, jedna lokata dla jednego klienta Sprawdź Przejdź do banku s://clk.leadexpert.pl/click?c=o75mhGjs&cr=nxsJPbeo&s=wrJBAFuD
Szczegóły >>
Eurobank
Lokata na nowe środki 3.00% stałe 3 miesiące od 200 zł do 10 tys. zł Ocena redakcji tylko dla nowych środków, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 2,5%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-4% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie, w ofercie do 30.11.2015 r. Sprawdź Przejdź do banku ://www.eurobank.pl/produkty,oszczednosci,lokata-na-nowe-srodki,225,10.html
Szczegóły >>
BOŚ Bank
EKOlokata bez Kantów 3.00% stałe 1 miesiąc 1-15 tys. zł Ocena redakcji tylko przy równoczesnym otwarciu Promocyjnego Konta bez Kantów Sprawdź Przejdź do banku ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4e4998ed21bd0fd9b6e819b05e83c320
Szczegóły >>

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy lokaty terminowe z oprocentowaniem równym lub wyższym niż 3% dostępne w bankach komercyjnych – także takie, gdzie trzyprocentowy próg można osiągnąć dopiero po spełnieniu dodatkowego warunku (oraz, wyjątkowo, jedną lokatę z nieco niższym oprocentowaniem – więcej na ten temat w komentarzu). W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych lub kart kredytowych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy można skorzystać z niej wielokrotnie i wpłacić na nią zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW
1. W listopadowym zestawieniu najwyżej oprocentowanych lokat bankowych pojawiło się kilka nowości wprowadzonych na rynek przez Idea Bank. Ta instytucja przyzwyczaiła klientów, że płaci za depozyty wyraźnie więcej niż średnia rynkowa, jednak w ostatnich miesiącach jej oferta była mocno rozczarowująca. Z przyjemnością zauważamy więc zmianę na lepsze, zwłaszcza że sytuacja oszczędzających nadal jest trudna. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych niewiele banków decyduje się płacić za depozyty 3% w skali roku lub więcej, wiec wybór atrakcyjnych ofert wciąż jest bardzo ograniczony.

2. Zestawienie lokat krótkoterminowych od wielu miesięcy jest zdominowane przez lokaty powitalne – a więc takie, które można założyć tylko raz i pomnażać na nich niewielką kwotę. Tak pomyślany jest np. depozyt  z najwyższym oprocentowaniem w całym zestawieniu, czyli dbLokata w Deutsche Banku. Na 5% w skali roku można tam wpłacić maksymalnie 10 tys. zł. Tam, gdzie bank przyjmuje wyższe kwoty (BGŻ Optima, Idea Bank, Eurobank), oprocentowanie jest już wyraźnie mniej korzystne. 

3. Wśród lokat na średni termin zdecydowanie wyróżnia się promocyjna oferta Eurobanku, z której posiadacze kont mogą skorzystać do końca listopada. Bank sprzedaje na specjalnych zasadach depozyty trzymiesięczne, jednak najwięcej można z nich wycisnąć dzięki opcji odnowienia promocyjnej lokaty na kolejny trzymiesięczny okres. Nowi klienci banku po spełnieniu dodatkowych warunków zyskają do 4,5% w skali roku, zaś dotychczasowi klienci wpłacający nowe środki – do 3,5%.

4. Lokaty na okres przekraczający rok nie pozwalają zarobić aż tyle. Najwięcej, bo 3,25% w skali roku, można zrobić w Noble Banku, to jednak propozycja tylko dla bardzo zamożnych. Ciekawostką w tej grupie są Lokaty Fair Play proponowane przez Idea Bank – na 24 miesiące i na 36 miesięcy. Można je zerwać niemal bez strat po upływie mniej więcej połowy okresu, na jaki zostały zawarte.2,65%  Bank wypłaci wtedy odsetki naliczone według obniżonej, ale nadal godnej stawki (2,65% dla lokaty dwuletniej, 2,75% dla lokaty trzyletniej). Uwagę zwraca też depozyt Banku Pocztowego, którego oprocentowanie jest powiązane ze wskaźnikiem WIBID 3M.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *