Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w maju

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.deutschebank.pl/dblokata?pm=text&pc=Wypelnij-wniosek#/form/step1
OPROCENTOWANIE
5.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 2 tys. zł do 10 tys. zł
UWAGI
stawka dostępna tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata dla jednego klienta; -2,5 pp od oprocentowania w przypadku otwarcia samej lokaty
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://plusbank.pl/oferta-dla-ciebie/lokaty/lokata-na-start

Lokata na start

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
progresywne
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla klientów posiadających ROR nie dłużej niż od 12 miesięcy i dodatkowo nie posiadających w banku żadnej lokaty terminowej
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://clk.leadexpert.pl/click?c=9AUA6th0&cr=3O2robFi&s=ZqNpZwoT

Lokata Happy

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html

Lokata Powitalna

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu konta osobistego, tylko jedna lokata na jedno konto
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;4,00;201M_1&l=GreenBubble2&_ga=1.202373463.717823058.1437485473&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4a7a2c112aca49ab6adcac326cea0c9e
OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;203M_3&l=GreenBubble2&_ga=1.160847355.717823058.1437485473&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;202M_2&l=GreenBubble2&_ga=1.202373463.717823058.1437485473&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.eurobank.pl/produkty,oszczednosci,lokata-logujesz-lokujesz,226,10.html

lokata LOGujesz-LOKujesz

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
od 200 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta, tylko dla nowych użytkowników bankowości mobilnej
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/lokata-mobilna

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.25%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko w kanale mobilnym, jedna lokata na jednego klienta, wymagane posiadanie ROR, -0,5 pp od oprocentowania dla posiadaczy rachunków innych niż Konto 360°; +0,25 pp do oprocentowania, gdy lokata zostanie otwarta w ramach funkcjonalności Rozszerzona rzeczywistość
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-happy-plus

Lokata Happy Plus

OPROCENTOWANIE
3.25%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 10 tys. zł do 100 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://clk.leadexpert.pl/click?c=o75mhGjs&cr=nxsJPbeo&s=ZqNpZwoT

Lokata bezkarna

OPROCENTOWANIE
3.20%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 100 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu konta oszczędnościowego, jedna lokata dla jednego klienta; gwarancja wypłaty odsetek naliczonych do czasu zerwania lokaty
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/oferta/lokaty-bankowe/lokata-mobilna

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-wakacyjne-oszczednosci

Lokata Wakacyjne Oszczędności

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 1 mln zł
UWAGI
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/lokaty-terminowe

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
60 dni
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym, w ofercie do 30.06.2016 r.
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-do-konca-miesiaca

Lokata do końca miesiąca

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
do końca maja 2016 r.
KWOTY
od 1000 zł do 1 mln zł
UWAGI

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy najwyżej oprocentowane lokaty terminowe dostępne w bankach komercyjnych. W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy. Minimalny poziom oprocentowania wymagany, by depozyt mógł znaleźć się w zestawieniu, to 3,0% w skali roku dla lokat najkrótszych i 2,75% w skali roku dla lokat na średni i długi termin. Ponieważ w tym miesiącu dla średniego terminu nie udało się znaleźć ani jednego takiego produktu, w tabeli pokazaliśmy jedną lokatę z nieco niższym oprocentowaniem – tę, której do progu 2,75% zabrakło najmniej.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy z oferty można skorzystać wielokrotnie a także wpłacić na depozyt zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

1. W majowym zestawieniu lokat na najkrótszy okres, do trzech miesięcy, pojawiły się trzy nowe produkty. Lokata Mobilna w Credit Agricole to typowy depozyt na start, który ma zachęcić klientów do zainteresowania się bankowością mobilną. Dwie pozostałe nowości wprowadził Idea Bank. To dwumiesięczna lokata z oprocentowaniem 3% w skali roku oraz produkt z najkrótszym terminem zapadalności w całym zestawieniu: lokata wygasająca 31. maja, niezależnie od tego, kiedy została założona. Oba depozyty Idea Banku wyróżniają się możliwością ulokowania na nich nawet miliona złotych – a to wśród dobrze oprocentowanych lokat na krotki termin jest rzadkością. Tę część zestawienia zdominowały produkty, po które klient może założyć tylko raz, w ramach transakcji łączonej – po otwarciu konta osobistego w danym banku. Najwięcej, bo aż 5% w skali roku, płaci za taki „depozyt na zachętę” Deutsche Bank. Równocześnie ogranicza jego kwotę do 10 tys. zł.

2. W grupie lokat na średni termin wyróżniamy tylko jeden produkt. Podobnie jak przed miesiącem, jest to depozyt BOŚ Banku o dość skomplikowanej konstrukcji. Jego oprocentowanie zależy od tego, czy klient posiada w banku ROR, jakie jest jego średnie saldo i jakie kwoty wydaje kartą debetową. Po uwzględnieniu kosztów tego, że część oszczędności trzeba przechowywać na nieoprocentowanym koncie osobistym, na lokacie można realnie zarobić do 2,73% w skali roku (nominalnie – do 3%). W kilku innych bankach lokując oszczędności na średni termin można uzyskać nieco powyżej 2,5% rocznie. Takie oferty mają m.in. Getin Bank i Noble Bank (2,6% na 4 miesiące), Idea Bank (2,55% na 5, 6 lub 9 miesięcy) oraz BIZ Bank i Bank Smart (2,54% na 12 miesięcy).  

3. Na nieco lepsze warunki mogą liczyć klienci zamrażający pieniądze na dłużej niż 12 miesięcy. Stawka 3% w skali roku jest dostępna w dwóch bankach. BOŚ Bank płaci tak dużo tylko wtedy, gdy posiadacz lokaty założy w banku konto osobiste i będzie je regularnie zasilał. Uzależnianie oprocentowania depozytu od sposobu korzystania z innych produktów jest cechą charakterystyczną oferty oszczędnościowej tego banku. 3% w skali roku płaci też Noble Bank, ale za depozyty w kwocie 150 tys. zł lub wyższej. Nieco niższe stawki proponuje klientom Idea Bank, w którym 2,75% rocznie można zyskać, lokując pieniądze na dwa lata lub na trzy lata. Jednocześnie znacznie mniejsze są wymagania dotyczące kwoty depozytu. Aby założyć taką lokatę, wystarczy wpłacić do banku 1000 złotych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *