Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w październiku

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.deutschebank.pl/dblokata?pm=text&pc=Wypelnij-wniosek#/form/step1
OPROCENTOWANIE
5.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 2 tys. zł do 10 tys. zł
UWAGI
stawka dostępna tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata dla jednego klienta; -2,5 pp od oprocentowania w przypadku otwarcia samej lokaty
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj www.eurobank.pl

Lokata na dobry start

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 200 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów otwierających konto osobiste, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 3%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-5% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie, w ofercie do 30.11.2015 r.
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4a7a2c112aca49ab6adcac326cea0c9e
OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://wlodek.produktyfinansowe.pl/e/lead/758/

Lokata Happy

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html

Lokata Powitalna

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu konta, tylko jedna lokata na jedno konto
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://clk.leadexpert.pl/click?c=qtwZcJVD&cr=czJik3ak&s=ZqNpZwoT

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
od 1000 zł do 5 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;203M_3&l=GreenBubble2&_ga=1.185253161.1819587570.1441016918&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 5 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.banksmart.pl/fmbewnioseknew/WizardWfB.aspx?b=1&p=2&s=47&bankId=1&profileId=2&PersonalNumber2=SMART_POWITANIE;3,50;202M_2&l=GreenBubble2&_ga=1.179887396.1819587570.1441016918&c=1

Smart Lokata na powitanie

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 5 tys zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, jedna lokata (tylko na jeden z trzech terminów: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące) dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://wnioski.getinbank.pl/wniosek/lokata-na-start/1

Lokata na Start

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://wlodek.produktyfinansowe.pl/e/lead/1022/

Lokata na Start

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.getinonline.pl/lokaty-bankowe/lokata-mobilna.html

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.50%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
jedna lokata dla jednego klienta, tylko w kanale mobilnym
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://noblebank.pl/produkty/depozyty/lokata-na-otwarcieII

Lokata na otwarcie II

OPROCENTOWANIE
3.50*%
TYP
stałe
CZAS
2 miesiące
KWOTY
200 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych posiadaczy konta, jedna lokata dla jednego klienta, w ofercie do 5.10.2015 r.
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.bzwbk.pl/oszczednosci-i-inwestycje/oszczednosci-i-inwestycje/lokaty-terminowe/lokata-powitalna-1-2-3/lokata-powitalna-1-2-3.html#tab_najwazniejsze_korzysci

Lokata Powitalna 123

OPROCENTOWANIE
3.35%
TYP
progresywne
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 20 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu Konta 123, tylko jedna lokata na jedno konto
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/lokata-mobilna

Lokata Mobilna

OPROCENTOWANIE
3.25%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 500 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko w kanale mobilnym, jedna lokata na jednego klienta, wymagane posiadanie ROR, -0,5 pp od oprocentowania dla posiadaczy rachunków innych niż Konto 360°
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://clk.leadexpert.pl/click?c=o75mhGjs&cr=nxsJPbeo&s=wrJBAFuD

Lokata bezkarna

OPROCENTOWANIE
3.20%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 100 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu konta oszczędnościowego, jedna lokata dla jednego klienta
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.eurobank.pl/produkty,oszczednosci,lokata-na-nowe-srodki,225,10.html

Lokata na nowe środki

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
3 miesiące
KWOTY
od 200 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych środków, dla kwot 10-50 tys. zł stawka 2,5%, możliwość jednokrotnego odnowienia lokaty z oprocentowaniem 3-4% w zależności od salda depozytu i aktywności na koncie, w ofercie do 30.11.2015 r.
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4e4998ed21bd0fd9b6e819b05e83c320

EKOlokata bez Kantów

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
1 miesiąc
KWOTY
1-15 tys. zł
UWAGI
tylko przy równoczesnym otwarciu Promocyjnego Konta bez Kantów

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy lokaty terminowe z oprocentowaniem równym lub wyższym niż 3% dostępne w bankach komercyjnych – także takie, gdzie trzyprocentowy próg można osiągnąć dopiero po spełnieniu dodatkowego warunku (oraz, wyjątkowo, jedną lokatę z nieco niższym oprocentowaniem – więcej na ten temat w komentarzu). W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych lub kart kredytowych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy można skorzystać z niej wielokrotnie i wpłacić na nią zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

1. Powrót depozytowej promocji w Eurobanku i korzystniejsze oprocentowanie jednej z lokat powitalnych w Banku Smart – to najciekawsze nowości w październikowym zestawieniu depozytów z najwyższym oprocentowaniem. Eurobank po krótkiej przerwie znów sprzedaje trzymiesięczne lokaty z opcją przedłużenia na kolejny kwartał na jeszcze korzystniejszych warunkach. W ten sposób można maksymalnie zarobić 4,5% w skali roku. Oferty jest kierowana i do nowych klientów, i do dotychczasowych, którzy wpłacą do banku nowe środki. Z kolei Bank Smart po serii obniżek podniósł z 3,25% do 4,0% oprocentowanie miesięcznej lokaty powitalnej.

2. To właśnie lokaty powitalne, proponowane nowym klientom i tylko jeden raz, zdominowały zestawienie depozytów z terminem zapadalności do 3 miesięcy. Dodatkowo na powitalnej lokacie można zwykle ulokować nie więcej niż 10 tys. zł. Więcej można zainwestować tylko w BOŚ (15 tys. zł przy równoczesnym założeniu Konta bez Kantów), w BZ WBK (lokata na 20 tys. zł dla zakładających Konto 1|2|3), w BGŻ Optima (100 tys. zł w ramach oferty dla otwierających konto oszczędnościowe) oraz w Noble Bank, gdzie jedyna możliwa kwota lokaty powitalnej to 150 tys. zł. Natomiast Eurobank różnicuje oprocentowanie depozytu w zależności od wpłaconej kwoty. Od sum nie przekraczających 10 tys. zł płaci 4% w skali roku, zaś dla kwot od 10 tys. zł do 50 tys. zł stawka jest obniżana o jedne punkt procentowy, do 3%.

3. Wybór depozytów na średni termin jest jak zwykle bardzo ograniczony. Posiadacze oszczędności mogą wybierać między ofertą Eurobanku dla nowych klientów i… ofertą Eurobanku dla wpłacających nowe środki. Formalnie są to depozyty trzymiesięczne, ale dzięki możliwości odnowienia lokaty na kolejny kwartał z promocyjnym oprocentowaniem można z nich korzystać przez pół roku.

4. Bardzo niewielkie zmiany zaszły w zestawieniu depozytów na okres powyżej roku. Tu jedyną nowością jest EKOlokata Urodzinowa BOŚ Banku, przyjmowana na nietypowy, 25-miesięczny termin. Aby zarobić na niej 3% w skali roku, trzeba przez cały okres oszczędzania zapewnić stałe wpływy na konto w tym banku. 3,25% w skali roku można zyskać na Lokacie Rentierskiej Noble Banku, jednak jest to propozycja tylko dla zamożnych klientów (wymagane jest minimum 150 tys. zł wpłaty). Warto też zauważyć 30-miesięczną lokatę w Banku Pocztowym, której oprocentowanie jest powiązane z WIBOR 3M. Wartość tego wskaźnika od czerwca ani drgnie, więc i oprocentowanie depozytu po raz kolejny utrzymuje się na poziomie 3,17% w skali roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *