Lokaty od 3 do 12 miesięcy | Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w styczniu
Powrót do: strona główna

Ranking lokat bankowych >> Porównanie dobrych lokat w styczniu

Lokaty od 3 do 12 miesięcy

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj ://www.bph.pl/repo/bph/microsite/lokata_nowy_gatunek_short/

lokata Nowy Gatunek

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
6 miesięcy
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko przy otwarciu konta osobistego; stawka dostępna dla klientów zasilających ROR kwotą minimum 2 tys. zł/ mies. przez cały okres trwania lokaty
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-power

Lokata Power

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
9 miesięcy
KWOTY
od 1000 zł do 1 mln zł
UWAGI
stawka dla nowych środków, dla pozostałych środków -2,5 pp od oprocentowania
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/twoje-bezpieczenstwo-finansowe/oszczednosci/ekolokata-superprocentujaca

EKOlokata Superprocentująca

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
6 miesięcy
KWOTY
od 1000 zł
UWAGI
stawka tylko dla posiadaczy ROR otwierających lokatę z nowych środków; dla pozostałych klientów i/lub środków -0,2-0,7 pp od oprocentowania
Ocena redakcji
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-power

Lokata Power

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
6 miesięcy
KWOTY
od 1000 zł do 1 mln zł
UWAGI
stawka dla nowych środków, dla pozostałych środków -2,5 pp od oprocentowania

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy lokaty terminowe z oprocentowaniem równym lub wyższym niż 3% dostępne w bankach komercyjnych – także takie, gdzie trzyprocentowy próg można osiągnąć dopiero po spełnieniu dodatkowego warunku (oraz, wyjątkowo, jedną lokatę z nieco niższym oprocentowaniem – więcej na ten temat w komentarzu). W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych lub kart kredytowych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł (o ile to możliwe). Natomiast tam, gdzie oprocentowanie zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy można skorzystać z niej wielokrotnie i wpłacić na nią zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

1. Początek roku nie jest dobrym czasem dla oszczędzających – w styczniowym rankingu lokat terminowych dominują oferty przeciętne i zwyczajnie słabe. Jak zwykle najskromniej wygląda zestawienie lokat na średni termin (powyżej 3 miesięcy, ale nie dłużej niż rok). Najwięcej dzieje się w rankingu lokat krótkoterminowych, jednak nawet w tej grupie liczba ofert nie przekłada się na ich jakość.

2. Spośród kilkunastu lokat na krótki termin, jakie znalazły się w naszym zestawieniu, żadna nie jest w pełni samodzielnym produktem. Zazwyczaj są to depozyty sprzedawane jako dodatek do otwieranego właśnie ROR. Nadzwyczajnie korzystne oprocentowanie takich lokat to cena, jaką bank płaci za przyciągnięcie i pozyskanie nowego klienta. Dwie spośród lokat uwzględnionych w tabeli można otworzyć tylko poprzez bankowość mobilną, zaś jedną – można założyć tylko ze środków wpłaconych wcześniej do banku przez wpłatomat. Charakterystyczną cechą tej grupy lokat są ograniczenia kwotowe. Maksymalna kwota depozytu wynosi najczęściej 10 tys. zł, a klient może założyć tylko jedną taką lokatę.

3. Aż 4% na półrocznej lokacie – w środowisku niskich stóp procentowych taka propozycja Banku BPH musi przyciągać uwagę. Niestety, to także jest depozyt przeznaczony wyłącznie dla osób otwierających konto osobiste w tym banku. W dodatku wypłata wysokich odsetek jest uzależniona od zapewnienia regularnych wpływów na ten rachunek. BOŚ wymaga od klientów posiadania ROR i wpłacenia na lokatę nowych środków – w zamian płaci za oszczędności 3% w skali roku. Tyle samo można zyskać na dwóch lokatach w Idea Banku.

4. Spośród lokat przyjmowanych na okres powyżej roku tylko dwie pozwalają zarobić nieco ponad 3% rocznie. Ten warunek spełniają depozyt dla bardzo zamożnych klientów oferowany przez Noble Bank i lokata w Banku Pocztowym z oprocentowaniem powiązanym ze wskaźnikiem WIBID 3M.