Sponsor

sponsor
Powrót do: strona główna |

BGŻ Optima

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny

Lokata bezkarna

Lokata przeznaczona dla nowych klientów otwierających równocześnie rachunek oszczędnościowy. Nowym klientem jest osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy konta nie była posiadaczem takiego rachunku. Lokatę można zerwać przed terminem nie tracąc naliczonych do tego dnia odsetek. Minimalna kwota depozytu – 1000 zł. Maksymalna kwota – 100 tys. zł.