Lokaty od 3 do 12 miesięcy | Najlepsze lokaty bankowe w październiku
Powrót do: strona główna

Najlepsze lokaty bankowe w październiku

Oprocentowanie to tylko jedna z kilku cech decydujących o atrakcyjności lokaty bankowej. Równie ważna jest minimalna i maksymalna kwota, jaką można wpłacić na depozyt. Niekiedy bank stawia też klientom dodatkowe warunki, na przykład żąda, by przy założeniu lokaty otworzyli konto osobiste

Lokaty od 3 do 12 miesięcy

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć pozostałe kolumny
1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://clk.leadexpert.pl/click?c=Ya7nT3E9&cr=tFJoaR3H&s=ZqNpZwoT

Nest Lokata Witaj

OPROCENTOWANIE
4.00%
TYP
stałe
CZAS
6 miesięcy
KWOTY
od 1000 zł do 10 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, dostępna przez 30 dni od otwarcia konta, stawka obowiązuje pod warunkiem zapewnienia wpływu wynagrodzenia na konto; lokata dostępna także w wariancie na 3 miesiące
1 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html

Lokata dla nowego klienta

OPROCENTOWANIE
3.00%
TYP
stałe
CZAS
100 dni
KWOTY
do 50 tys. zł
UWAGI
lokata dostępna w ciągu 14 dni od otwarcia karty klienta w systemie bankowym pod warunkiem posiadania Konta Jakże Osobistego
Skorzystaj Skorzystaj s://www.toyotabank.pl/dla-ciebie/oszczedzanie/lokaty/lokata-standard-275-procent/szczegoly/

Lokata Standard

OPROCENTOWANIE
2.65%
TYP
stałe
CZAS
6 miesięcy
KWOTY
od 2 tys. zł do 30 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, nie więcej niż 5 lokat dla jednego klienta, maksymalna kwota lokat jednego klienta to 30 tys. zł
1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-na-nowe-srodki-plus

Lokata na nowe środki Plus

OPROCENTOWANIE
2.70%
TYP
stałe
CZAS
6 miesięcy
KWOTY
od 500 zł do 1 mln zł
UWAGI
lokata dostępna także w wariantach na 1, 2 i 3 miesiące
1 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-nr1
OPROCENTOWANIE
2.60%
TYP
stałe
CZAS
12 miesięcy
KWOTY
od 500 zł do 1 mln zł
UWAGI
lokata dostępna także w wariantach na 1, 3, 6, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy
1 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://inbankpolska.pl/lokaty/o-lokacie/

Lokata standardowa

OPROCENTOWANIE
2.60%
TYP
stałe
CZAS
12 miesięcy
KWOTY
od 5 tys. zł do 50 tys. zł
UWAGI
bank nie objęty nadzorem KNF ani gwarancjami BFG; maksymalna wartość lokat przyjmowanych od jednego klienta to 200 tys. zł
1 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 51 vote, average: 3,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/lokata-internetowa.html

Lokata internetowa

OPROCENTOWANIE
2.50%
TYP
stałe
CZAS
186 dni
KWOTY
od 1000 zł do 200 tys. zł
UWAGI
tylko dla nowych klientów, lokata dostępna także w wariancie na 90 dni, suma lokat 90- i 186-dniowych założonych przez jednego klienta nie może przekroczyć 200 tys. zł
1 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://www.toyotabank.pl/dla-ciebie/oszczedzanie/lokaty/lokata-sprint-180-dni/szczegoly/

Lokata Sprint

OPROCENTOWANIE
2.50%
TYP
stałe
CZAS
180 dni
KWOTY
od 3 tys. zł do 18 tys. zł
UWAGI
lokata dostępna także w wariantach na 3, 13, 22, 80, 100, 130 i 160 dni
1 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 5
Loading...
Skorzystaj Skorzystaj s://santander.pl/oszczednosci-i-inwestycje/oszczednosci-i-inwestycje/lokaty-terminowe/lokaty-terminowe.html

Lokata mobilna

OPROCENTOWANIE
2.50%
TYP
stałe
CZAS
4 miesiące
KWOTY
od 1000 zł do 20 tys. zł
UWAGI
lokata dostępna tylko w aplikacji Santander mobile, klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej na kwotę do 20 tys. zł

1. Do miliona złotych, pod warunkiem, że są to nowe środki – tyle można wpłacić na Lokatę na Nowe Środki Plus prowadzoną przez Idea Bank. W gronie depozytów na najkrótszy termin (nie przekraczający trzech miesięcy) na wyróżnienie zasłużyły dwa warianty tej lokaty – na 1 miesiąc z oprocentowaniem 3,5% w skali roku i na dwukrotnie dłuższy okres ze stawką 3,0% rocznie. Inne krótkoterminowe lokaty, które znalazły się w naszym rankingu, mają bardziej restrykcyjne ograniczenia kwotowe – do 100 tys. zł, do 20 tys. zł lub wręcz do 10 tys. zł. Dodatkowo oferty są kierowane tylko do nowych klientów danej instytucji. Najwięcej, bo 4,0% w skali roku, można zarobić na krótkoterminowych lokatach w Idea Banku, Plus Banku i Nest Banku. Jednak atrakcyjność tych produktów zmniejszają liczne regulaminowe obostrzenia.

2. Możliwości lokowania pieniędzy na średni termin (powyżej trzech miesięcy, ale nie przekraczający roku) znów są największe w Idea Banku. Na półroczną Lokatę na Nowe Środki Plus i na roczną Lokatę nr 1 można wpłacić do miliona złotych. Górną granicą wpłat w Alior Banku i w estońskim Inbanku jest 200 tys. zł, przy czym w obu przypadkach limit dotyczy łącznej kwoty korzystnie oprocentowanych lokat należących do jednego klienta, a nie pojedynczego depozytu. Równocześnie w zestawieniu znalazła się niewielka lokata powitalna w Nest Banku, lokata dla nowych użytkowników bankowości mobilnej w Santander Banku Polska i promocyjne depozyty na średni termin w Toyota Banku, również z mocną ograniczoną kwotą wpłat. Natomiast gdy spojrzymy tylko na wysokość odsetek, okaże się, że najwięcej płaca klientom Nest Bank (4,0% rocznie) oraz Alior Bank (3,0% rocznie).

3. Wśród lokat na najdłuższy termin, przekraczający rok, ograniczenia kwotowe są bardziej wyjątkiem niż regułą. Ale trzeba zauważyć, że najlepsze warunki oszczędzania oferuje estoński Inbank, w którym obowiązuje limit wpłat na poziomie 200 tys. zł. Równocześnie właśnie depozyty w tej instytucji są jedynymi które zapewniają trzyprocentowy lub wyższy zysk w skali roku.

METODOLOGIA
1. W tabeli prezentujemy najwyżej oprocentowane lokaty terminowe dostępne w bankach komercyjnych. W zestawieniu pominięta została oferta banków spółdzielczych oraz SKOK-ów, a także konta oszczędnościowe, niezależnie od rodzaju podmiotu, który je oferuje (im poświęcony jest odrębny ranking). Jeśli rentowność produktu zależy od spełnienia dodatkowych warunków, opisujemy te warunki w kolumnie Uwagi. Również tam znalazły się informacje o czasowych promocjach. Wszystkie dane pochodzą z cenników dostępnych na stronach internetowych banków.

2. Ofertę banków podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej znalazły się depozyty krótkoterminowe, a więc na okres nie przekraczający trzech miesięcy. Druga grupa to lokaty przyjmowane na okres dłuższy niż trzy miesiące, ale nie dłuższy niż rok, wreszcie trzecia – to depozyty na więcej niż 12 miesięcy. Minimalny poziom oprocentowania wymagany, by depozyt mógł znaleźć się w zestawieniu, to 3,0% w skali roku dla lokat najkrótszych i 2,50% w skali roku dla lokat na średni i długi termin.

3. Oprócz depozytów dostępnych dla każdego klienta, w zestawieniu uwzględniliśmy także lokaty oferowane tylko posiadaczom kont osobistych w danym banku oraz lokaty sprzedawane wyłącznie w pakiecie z kontem albo kartą (takie dodatkowe warunki wyraźnie opisujemy w tabeli). Pomijamy natomiast depozyty, z których można skorzystać tylko pod warunkiem zainwestowania dodatkowej kwoty w produkt inwestycyjny (np. w jednostki funduszu).

4. Jeżeli stawka oprocentowania zależy od kwoty depozytu, w tabeli umieszczamy wartość dla kwoty 10 tys. zł, a jeśli bank na starcie wymaga więcej, to dla najniższej dostępnej kwoty (stawiamy jednak ograniczenie: jeżeli na depozyt trzeba wpłacić więcej niż 50 tys. zł, to takiego produktu nie uwzględniamy w zestawieniu). Gdy oprocentowanie lokaty zależy od stawki WIBID lub WIBOR, wyliczamy aktualne oprocentowanie w taki sam sposób, w jaki robi to bank sprzedający ten depozyt.

5. Oprócz opisu produktu w tabeli rankingowej znajduje się też jego ocena w skali od 0 do 5 gwiazdek. Trzy gwiazdki depozyt otrzymuje za oprocentowanie na poziomie 3% lub więcej w skali roku. Czwartą gwiazdkę lokata może otrzymać, gdy oprocentowanie wyraźnie przekracza ten próg, a piątą – gdy z oferty można skorzystać wielokrotnie a także wpłacić na depozyt zarówno niewielką, jak i znaczną kwotę.

* lokata niedostępna dla kwoty 10 tys. zł, w tabeli podano oprocentowanie dla najniższej akceptowanej przez bank kwoty